Beleid

Onze projecten lopen reeds lange tijd onder bezielende leiding van oprichtster Naomi Barki. Zij heeft een groot netwerk opgebouwd onder de bewoners, maar ook binnen de gemeente en andere organisaties in en buiten de wijk. 

Onze ambitie is haar werk te formaliseren en naar een structureel niveau brengen. Het werk kan niet langer afhankelijk zijn van één persoon, maar verdient een solide basis, zonder het kleinschalige en wendbare karakter te verliezen. 

We willen dit doen door eerst de bestaande projecten basis te bieden in structuur, aansturing en financiering en daarnaast om wensen vast te leggen langs een tijdlijn. 

Het eerste jaar zullen we bezig zijn met het zoeken naar en vastleggen van structuren. 

Op 25 februari zijn we officieel een stichting geworden. Terwijl Naomi doorgaat met haar activiteiten is het bestuur hard aan het werk om de stichting in te richten. 

De eerste helft van het jaar focussen we op alle nodige stappen rond de oprichting.  Daarnaast ondersteunen we Naomi waar nodig en mogelijk. We zullen dit in de zomer evalueren en bijsturen in de tweede helft van het jaar.

We hebben een mooie start gemaakt met het kunnen huren van een geweldige ruimte bij LOOkatie. Hierdoor wordt het mogelijk om ook in corona tijdperk -met inachtneming van de nodige maatregelen- op structurele basis al activiteiten te kunnen aanbieden.