Bestuur

De stichting wordt aangestuurd door het bestuur. Daarnaast ondersteunen de bestuursleden Naomi op verschillende manieren en fungeren zij ook als klankbord.

  • Voorzitter: Naomi Barki- van Vliet
  • Penningmeester: Hoai Trang Hang
  • Secretaris: Agapi Brezetou