Privacyverklaring

We verwerken uw gegevens en gaan hier zorgvuldig mee om.
We hebben ze van u gekregen en u mag altijd uw gegevens inzien, laten aanpassen of laten verwijderen.

Welke gegevens slaan we op?
Van onze contacten worden naam, adresgegevens, telefoonnummer en mailadres opgeslagen.
We gebruiken deze gegevens om contact te onderhouden over afspraken en activiteiten.

Hoe lang slaan we uw gegevens op?
We slaan gegevens op tot dat u aangeeft dat we deze niet meer mogen gebruiken. Dit kan u bij uw contactpersoon van de Stichting aangeven.

Hoe slaan we uw gegevens op?
Uw contactgegevens worden in adresbestand opgeslagen.

Van donateurs worden de betaal gegevens op een met wachtwoord beveiligd bestand opgeslagen. Dit bestand kan alleen worden ingezien door de donateursadministratie.

Hoe kan u uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
Door een schriftelijk verzoek te doen bij uw contactpersoon of de donateursadministratie. Dit kan ook per e-mail of whatsapp. Zij zullen je verzoek zo spoedig mogelijk bekijken, met een maximale reactietijd van 2 weken.

Worden uw gegevens gedeeld?
Nee, tenzij u daar schriftelijk toestemming voor gegeven heeft. Dit kan ook digitaal, bv via whatsapp of e-mail.

Deze privacyverklaring is opgesteld op 20 juli 2021.