Vrijwilligersbeleid

Welkom in ons team!

We zijn blij dat je je wilt inzetten voor Stichting Lichtpuntjes van Mariahoeve! We zijn een warm team waarin we elkaar stimuleren.

We werken met onze kernwaarden: 

  • Eerlijk
  • Respect
  • Waardig
  • Motiveren
  • Ondersteunen

We verwachten dat je deze waarden uitdraagt, net zoals wij dat doen. We spreken elkaar erop aan als we dat niet doen.

Als je je als vrijwilliger aanmeldt, dan kan je twee keer meedoen met een activiteit. Daarna zullen we het gesprek met je aangaan en samen een vrijwilligerscontract tekenen. Hierin leggen we gemaakte afspraken vast. Dit contract is voor jezelf en ons en wordt verder niet gedeeld.

Regelmatig gaan we het gesprek met je aan, over hoe het gaat. Tussentijds ben je altijd welkom om contact op te nemen met Naomi of de vrijwilligerscoördinator. 

Het vrijwilligerswerk is onbetaald. Kosten die gemaakt zijn voor de stichting kunnen worden vergoed indien ze eerst overlegd zijn met de projectcoördinator.

Je bent als vrijwilliger voor de stichting verzekerd tijdens werkzaamheden die je uitvoert voor Stichting Lichtpuntjes van Mariahoeve. In geval van opzet of grove nalatigheid vervalt de verzekering. Klik hier voor meer info.

Houd rekening met de privacy van andere mensen. Deel informatie over zaken en/of personen die je tijdens de werkzaamheden hoort, niet met derden. Dit geldt ook nadat je met je werkzaamheden voor de stichting bent gestopt.  

Informatie over jouw privacy en hoe we met jouw gegevens omgaan vind je in de privacyverklaring.

Versie juli 2021